Vào mỗi thứ 6 hàng tuần, tập thể CB-GV-NV Trường mầm non Đại Áng vệ sinh lao động xung quanh khuôn viên của nhà trường, nhằm giữ cho khuôn viên trường luôn được sạch sẽ và phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường.